Proces zamawiania

 

 

Zamówienia dotyczące nagrobków :

 

Dzwoniąc, oczekujecie Państwo od pracownika naszej firmy informacji dotyczącej warunków zakupu nagrobka, a przede wszystkim jego ceny. Precyzyjne jej określenie wymaga jednak dokładnych informacji odnośnie następujących kwestii.

  • Czy mogiła znajdująca się na cmentarzu jest mogiłą ziemną, czyli czy trumna została zakopana w ziemi i nią przysypana, czy też znajduje się w murowanym sarkofagu, tzw. piwnicy lub pieczarze (wymiary konstrukcji nagrobków ziemnych i piwnic są zupełnie różne, dlatego jest to bardzo ważna informacja).

  • Jeśli posiadają Państwo mogiłę ziemną to prosimy o zorientowanie się, jakie są wymiary sąsiadujących z nią nagrobków, czyli długość (1) i szerokość (2) największego dolnego elementu zwanego ramą oraz o dostępne miejsce między sąsiednimi mogiłami (3). Na terenie całego kraju, na różnych nekropoliach występują bardzo zróżnicowane rozmiary nagrobków, a przy sporządzaniu kalkulacji niezbędne jest wyliczenie potrzebnego materiału, a co za tym idzie określenie wielkości proponowanego dla Państwa nagrobka. Poniżej zamieszczona została ilustracja mogiły ziemnej z naniesionymi potrzebnymi wymiarami.

 

 

 

 

 

 

 

  • Jeśli natomiast posiadacie Państwo na cmentarzu wymurowaną piwnicę (sarkofag), w którym znajduje się trumna, wówczas prosimy o jej wymierzenie i podanie dokładnych wymiarów tj. długości (2), szerokości (1), wysokości (jeśli wymurowania konstrukcja wystaje ponad ziemię) oraz światła otworu (3 i 4) przez który wpuszczana jest trumna. Poniżej zamieszczona została ilustracja grobowca murowanego z naniesionymi potrzebnymi wymiarami.

 

 

 

 

 

 

  • Następny etapem jest zapoznanie się z bogatą galerią zdjęć znajdujących się na naszej stronie i wybranie odpowiedniego wzoru, z interesującej Państwa kategorii oraz zapisanie jego numeru, co ułatwi nam w znacznym stopniu wzajemną komunikację.

  • Kolejny krok to wybór kolorystyczny materiału, z którego miałby być wykonany nagrobek. W tym celu możecie Państwo skorzystać z galerii nagrobków lub zakładki granity i wybrać interesujący Was kolor. Prosimy jednak na zwrócenie szczególnej uwagi na zamieszczane opisy, ponieważ nie wszystkie kolory granitów są dostępne w elementach grubych, czyli powyżej 3cm,  wykorzystywanych przy konstrukcjach nagrobnych. Informacja o tym znajduje się w opisie pod danym kolorem kamienia. Poniżej znajduje się graficzny odnośnik do galerii granitów.

  • Ostatnim etapem zamówienia jest przygotowanie treści, jaka ma zostać umieszczona na tablicy nagrobnej (ścianie), czyli imienia, nazwiska oraz daty urodzin i śmierci,  spoczywających w mogile zmarłych. Na podstronie Liternictwo, która znajduje się w zakładce Nagrobki, możliwy jest następnie wybór kroju pisma oraz jego wykończenia(np. napis malowany bronzą, srebrzony lub złocony płatkowym złotem dukatowym 24 karatowym). Jeżeli dokonacie Państwo ostatecznego wyboru wykończenia oraz będziecie posiadać docelową treść napisu, prosimy o dołączenie tych informacji do pozostałych potrzebnych danych i przesłanie do nas w formie e-mail.

 

 

          Po otrzymaniu od Państwa wszystkich opisanych powyżej informacji, przystępujemy do sporządzenia wstępnej kalkulacji, która następnie jest przesyłana do Państwa drogą mailową. Po dokładnym zapoznaniu się z naszą propozycją oraz dalszym zainteresowaniu z Państwa strony, oczekujemy ponownego kontaktu w celu ustalenia ostatecznych szczegółów i finalizacji zamówienia.

Na Państwa specjalne zamówienie, istnieje również możliwość wykonania projektu trójwymiarowego, w formie wizualizacji wybranego wzoru, dostosowanego do podanych wymiarów. Dzięki bardzo wiarygodnemu odwzorowaniu konstrukcji, rozwiązanie to pozwala Państwu na dokładny ogląd i zorientowanie się w ostatecznym wyglądzie zamawianego pomnika. Przykładowe projekty oraz wykonane na ich podstawie nagrobki można obejrzeć w podstronie Projekty 3D, w zakładce nagrobki.

 

          Zamówienia, w których podajecie Państwo szczegółowe dane osobowe i teleadresowe, mogą być składane telefonicznie lub poprzez e-mail. Na podstawie otrzymanych informacji sporządzana jest umowa - w dwóch egzemplarzach, która jest wysyłana do Państwa w formie listu poleconego. Po jej otrzymaniu, konieczne jest zapoznanie się z jej treścią, złożenie czytelnego podpisu oraz odesłanie kopii na adres zwrotny,  czyli do siedziby firmy KAWIT. Następnie konieczne jest dokonanie wpłaty rzędu 30% wartości realizowanego zlecenia. Dane do dokonania przelewu znajdują się w zakładce kontakt. Powyższy sposób złożenia zamówienia pozwala na dużą oszczędność czasu, jednak w celu jak najlepszej obsługi Klienta preferujemy bezpośrednie spotkanie w siedzibie naszej firmy, gdzie możemy dokładnie i obrazowo przedstawić wszystkie aspekty zamówienia oraz udzielić szczegółowych odpowiedzi na Państwa pytania. Forma kontaktu w żaden sposób nie wpływa jednak na jakość wykonywanych dla Państwa usług, które zawsze świadczone są na najwyższym poziomie.

 

          Gdy Państwa przelew zostanie zaksięgowany na koncie bankowym, pracownicy firmy KAWIT dokonają bezpośrednich pomiarów w miejscu gdzie zostanie postawiony pomnik. Po ustaleniu wszystkich szczegółów oraz wykonaniu dokładnych pomiarów, ustalona zostanie końcowa cena zamówienia, która może różnić się w stosunku do ceny pierwotnej, umieszczonej w umowie. Sytuacje takie są jednak stosunkowo rzadkie i pojawiają się jedynie w przypadku zwiększenie metrażu zabudowy, wprowadzenia do zamówienia dodatkowych elementów (np. drugi wazon, lampion, elementy metaloplastyki) lub konieczności wykonania prac ziemnych lub fundamentowych, nie uwzględnionych w kalkulacji, a wynikających z ukształtowania terenu.

Następnie odbywa się proces realizacji zlecenia, a po jego ukończeniu ustalany jest termin montażu, o którym będziecie Państwo poinformowani kilka dni wcześniej. Uzgodniony zostanie wówczas najbardziej odpowiadający Państwu termin oraz godzina montażu.

Po zakończeniu montażu następuje finalny odbiór całego zlecenia oraz ostateczne rozliczenie, poprzez wpłatę gotówki. Po uregulowaniu wszystkich należności otrzymują Państwo komplet dokumentów, czyli fakturę oraz pisemną gwarancję.

                                                                                                                                          www.kawit.com.pl

                                                                                                  120 lat tradycji jakość i zaufanie                                                                          info@kawit.pl